מדע האומנות - אומנות המדע

תכנית שפותחה  במסגרת הייחודיות "יצירתיות בחינוך" ובסיוע מכון וייצמן למדע, שבה תלמידים מגלים ויוצרים קשרים בין מדע לאמנות: התלמידים בודקים תופעות, מעזים, שואלים, מעלים השערות ומטילים ספק. 
לאור זאת הם מבצעים ניסויים כדי לאמת את ההשערות – ויוצאים ליצירה בעקבות התגלית.