לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

כתיבת בוקר
7:55
8:05
שיעור ראשון
8:05
8:50
שיעור שני
8:50
9:35
הפסקה גדולה
9:35
9:55
הפסקת אוכל
9:55
10:05
שיעור שלישי
10:05
10:55
שיעור רביעי
10:55
11:45
הפסקה
11:45
12:0
שיעור חמישי
12:0
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:35
שיעור שביעי
13:35
14:20
שיעור שמיני
14:20
15:05
הפסקה
15:05
15:10
שיעור תשיעי
15:10
16:00