השאלת ספרים

תכנית השאלת ספרי לימוד בבית הספר בשנת הלימודים תשע"ח

 

רכישת ספרי הלימוד מהווה הוצאה גדולה ומשמעותית  לכל משפחה. אנו מציעים לכם להשתלב בתכנית להשאלת ספרי הלימוד שתופעל בבית ספרנו על פי הנחיות משרד החינוך.

משמעות התכנית היא כי במקום רכישה אישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה – יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית-ספרית והחזרתם בסוף השנה.

התכנית נועדה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרים וחוברות לימוד תקינים בעלות נמוכה.

 

לתכנית ההשאלה יתרונות משמעותיים נוספים:

  • יציבות בתכנית הלימודים
  • שוויון בין תלמידים
  • פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה
  • הקטנת הפגיעה בסביבה
  • גיבוש חברתי-קהילתי.

התכנית מבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד, תשס"א–2000, ועיקריה מפורטים בסעיף 6.3-19 בחוזר הוראות הקבע עז/8(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד". המשרד משקיע משאבים רבים בקידום התכנית ובהטמעתה בבתי הספר, בהדרכה, בליווי ובתקצוב.

 

תנאי הצטרפות לתכנית:

  • מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית במצב תקין לבית הספר
  • תשלום אגרת השאלה בסך 280 ש"ח .
  • החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר כשהם במצב תקין ושמיש.

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר השאלת ספרי לימוד של משרד החינוך בכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol.

 

סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותר לכתוב, בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך.

 

הבהרה ההצטרפות אינה חובה.

הורה שאינו מעוניין להצטרף לתוכנית צריך להודיע על כך למנהלת בית הספר.

בבי"ס שמצטרף לתוכנית השאלת הספרים, לא יינתנו מלגות עבור פרויקט השאלת הספרים או ספרי לימוד לילד שלא שילם את התשלום עבור ההשתתפות בפרויקט השאלת הספרים.